Lidt information om benzinudskilleren på EKRS

Efter vi har overtaget benzin anlægget har vort forsikringsselskabet forlangt, at vi forsyner salgspladsen med en benzinudskiller. Vestsjællands Amt givet os tilladelse til udførelsen af dette anlæg. På grund af forskellige tekniske spørgsmål er tidsfristen ændret.

Forsikringsselskabet har endvidere bedt os om, at have anlægget færdigt inden den 1. sep.2006. Derfor må vi beder Jer, om lidt forståelse i selve anlægsperioden, når I skal tanke Jeres fly. Der vil blive udsendt en NOTAM når vi går i gang.

Selve anlægget består af en støbt betonplade med en brønd i midten. Den har afløb til selve benzinudskilleren, der igen vil få afløb til den ledning som allerede ligger på pladsen se nedenstående tegning

Her er en lille video om, hvordan man tester om der er ethanol (sprit) i MOGAS