Velkommen til Ringsted Flyveplads Benzin

Vi har udvidet sortimentet med olie til ultraletter med Rotax motorer

Desuden har vi Aeroshell oil w 100 plus på lager

I daglig tale den korte version: RFB eller EKRS Benzin.

Du kan finde information om foreningens  vedtægter og bestyrelse under RFB-menuen. 

Lokalt kontokort
Flyejere og piloter kan få udstedt eget tankningskort og herefter tanke efter almindeligt selvbetjeningsprincip. Kortbestemmelser og ansøgningsskema kan ses her:

RFB-ansøgningsskema

Kontantsalg
I det omfang, der er foreningsmedlemmer tilstede, kan kunder tanke mod kontant betaling.

I særlige situationer kan dog betales ved fakturering. Service kan – HX –  rekvireres hos nedenstående:   

Jean Nygaard, formand. tlf. 42 70 29 22

Kurt Hansen, næstformand (primært weekends) tlf. 40 31 01 67

Jens Jørgen Hansen, flyvepladsmedhjælper tlf. 22 45 53 78